CENY

Wynagrodzenie Kancelarii stosowane jest w stawkach minimalnych wynikających z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22.10.2015r.
W sprawach o odszkodowania losowe,komunikacyjne i inne stosowane są indywidualne ceny preferencyjne. W tych sprawach nie musisz ponosić kosztów sądowych – wyłożymy je za Ciebie .