Nasza specjalizacja:

1/ Porady, konsultacje, doradztwo prawne, projekty umów, opinie;

2/ Bieżąca obsługa przedsiębiorstw, w tym pomoc dla zarządów i rad nadzorczych we wszystkich sprawach;

3/ Udział w negocjacjach, rokowaniach itp.

4/ Windykacja wierzytelności (odzyskiwanie długów), wezwania z pieczęcią,

5/ Zastępstwo prawne i procesowe przed sądami, organami administracji, urzędami, komornikami w zakresie Prawa Cywilnego, Gospodarczego, Pracy i innych;

6/ Pomoc w sprawach o odszkodowania i zadośćuczynienia,

7/ Sporządzanie skarg, wniosków, petycji itp.